ราชบุรี-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง

ราชบุรี-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง

          วันที่ (10 มี.ค.62) ผู้สื่อข่าวรนายงานว่า.. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย หรือตลาดพักผ่อน ซึ่งตั้งอยู่ริมลำธาร หน้าวัดท่ามะขาม หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวัดท่ามะขาม หมู่บ้านท่ามะขาม โรงเรียนท่ามะขาม หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน ตามแนวประชารัฐ โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้นำสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ หรือวันนักขัตฤกษ์ เท่านั้น

           ซึ่งตลาดโอ๊ะป่อยแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทางกรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้จัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปลายปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ถึงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ได้มีการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้และเกิดกระแสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรระดับนโยบายของบุคลากร ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งทุกคนมีความสำคัญที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกมิติโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชน สัณจร ขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามสัมผัสกับวิถีธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามา

          นอกจากนี้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด้กนักเรียนในโรงเรียนวัดท่ามะขาม ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนจะเป็นเด็กไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน จำนวน 36 ทุนด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!