ราชบุรี-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ราชบุรี-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

           ในวันนี้(30 ก.ค.62) ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมกับ รศ.ดร. สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชาวบ้าน และนักเรียนใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 200 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณป่าชุมชนด้านหลังมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีนโยบายให้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานที่ศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง นั้นเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุด ประกอบกับฝนทิ้งช่วงมานานทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นแห้งแล้ง การปลูกป่าและการดูแลรักษาป่าในวันนี้จะช่วยให้ผืนป่านั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและป่ายังช่วยดูดซับน้ำไม่ให้ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ในวันข้างหน้าพื้นที่ในต.รางบัวจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไป ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้คัดเลือกพื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอจอมบึงด้วย


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!