ระยอง-มจพ.วช.ระยอง จัดงานสถาปนาครบ 60 ปี

ระยอง-มจพ.วช.ระยอง จัดงานสถาปนาครบ 60 ปี

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

มจพ. วช. ระยอง จัดงาน สถาปนาครบ 60 ปี

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม  ที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการแทนอธิการบดีประจำ มจพ. วช. ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการOpen House เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดย  คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
     ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ภารกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรหน่วยงานและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งงาน Open House เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการจากคณะต่างๆและได้เห็นบรรยากาศการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย ได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้ามาศึกษา ดังนั้นการจัดงานนิทรรศการ Open House จึงทำให้นักเรียนสามารถเห็นภาพความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนที่สุด มีผลให้นักเรียนเลือกตัดสินใจศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!