ระยอง-พิธีปิดค่ายวัฒนธรรมจีน โครงการสายไหมประจำปี 

ระยอง-พิธีปิดค่ายวัฒนธรรมจีน โครงการสายไหมประจำปี 

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

  ระยองปิดค่ายวัฒนธรรมจีน โครงการเส้นทางสายไหม

          เมื่อเวลา 09.00 น.  นายยุทธพล  องออาจอิทธิชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  เป็นประธานปิดในพิธีปิดค่ายวัฒนธรรมจีน โครงการสายไหมประจำปี 2562  ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครระยองร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย – จีนและมหาวิทยาลัยหูหนานซือฟาน โดยมีนายเว่ย  ตงชิง  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย – จีน    นายสุธน  ซื้อประเสริฐ  ปลัดเทศบาลนครระยอง  นางสุภัทรา  ฟ้าประทานชัย  กรรมการศึกษาโรงเรียนนครรระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  นางไพเราะ  วงศ์ผดุงไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครระยองวิทยาคมคณะครูอาจารย์จากประเทศจีนร่วมในพิธีดังกล่าว
          สำหรับโครงการค่าย วัฒนธรรมจีนโครงการเส้นทางสายไหมประจำปี 2562  ซึ่งเทศบาลนครระยองร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย – จีน และมหาวิทยาลัยหูหนานซือฟ่าน  ประเทศจีน  จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญการใช้ภาษาจีนรวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆจากประเทศจีนและสร้างสัมพันธ์อันดีเมืองพี่เมืองน้องระหว่างไทย-จีน   โดยจัดขึ้นระหว่าง 19 ถึง 29มีนาคม 2562 ณ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองเข้าร่วมโครงการจำนวน 211 คน
          นายยุทธพล  องออาจอิทธิชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   กล่าวว่า   การจัดทำโครงการค่ายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยหูหนานซือฟ่าน  ประเทศจีนได้จัดส่งอาจารย์ผู้สอนที่ชำนาญการในด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน  ในวิทชาหลักๆ คือ  ศิลปะการต่อสู้แบบจีน  การเต้นระบำ  การเขียนพู่กันจีน  การวาดภาพและการทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากมือ  นอกจากนั้นแล้วยังมีการแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเยนรที่สนใจจะไปศึกษาต่อยังประเทศจีน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสร้างสมประสบการณ์ในชีวิตต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!