ระยอง-นำ10ชุมชนท่องเที่ยว โชว์อาหารพื้นถิ่น

ระยอง-นำ10ชุมชนท่องเที่ยว โชว์อาหารพื้นถิ่น

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

 จังหวัดระยอง นำ10ชุมชนท่องเที่ยว โชว์อาหารพื้นถิ่น และของดีของเด่น พร้อมกิจกรรม ตามวิถีชุมชน แสดงถึงศักยภาพในด้านท่องเที่ยว พร้อมรับEEC การจัดงาน ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและอุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นจำนวนมาก
       ที่ลานกิจกรรมสตาร์ไอที อำเภอเมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เปิดงาน  การขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยอง เพื่อรองรับ EEC ซึ่งในพิธีเปิด ประธานได้นำผู้ร่วมงาน ขับรถสามล้อถีบ เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเดินทางมุ่งหน้าไปยังชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และประชาชน ร่วมงาน อย่างคับคั่ง
       ภายในงาน พบกับความหลากหลายของชุมชน มีอาหารพื้นถิ่น เช่น ขนมจ้าง ผัดไทยบ้านค่าย ขนมต้มและข้าวตังโบราณ แจงรอน  และสัมผัสการท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชนระยองที่ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางปัญญา การดำรง อัตลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้บรรยากาศของการจัดงานสื่อถึงความเป็นวิถีชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งบรรยากาศของงาน เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชน หลั่งไหลร่วมกิจกรรม และอุดหนุนอาหารพื้นถิ่น ตลอดจนสินค้าชุมชนเป็นจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
       นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง จัดงานการขับเคลื่อนเครือข่ายการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC เพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนา  ด้าน EEC ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดระยอง ตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตสูงขึ้นและดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบวิถีชุมชนที่มีความหลากหลาย กลุ่มคนทำงานที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!