มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม Institute for Tourism Studies (IFT)

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม Institute for Tourism Studies (IFT)

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

             ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้มอบ เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์ ที่ปรึกษาด้านอาหารนานาชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และอาจารย์จากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชม Institute for Tourism Studies (IFT) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินร่วมกันในอนาคต ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานในสถานประกอบการ การดำเนินการจัดทำ Educational Restaurant ณ Institute for Tourism Studies, Macau (IFT)


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!