มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์)

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์)

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

             ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ Institut Culinaire Disciples Escoffier (สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์) Towngas Cooking Center เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหารและการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมจะดำเนินร่วมกันในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!