ประจวบคีรีขันธ์-เยียวยา 400,000 สาวใหญ่ปวดหัวถูกตัดขา 2 ข้าง

ประจวบคีรีขันธ์-เยียวยา 400,000 สาวใหญ่ปวดหัวถูกตัดขา 2 ข้าง

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก) 

สาวใหญ่ปวดหัว-ปวดท้องเข้ารักษาตัวที่ รพ.บางสะพานเส้นเลือดหดตัวถูกตัดขา 2 ข้าง!-ประกันสังคมจ่าย4แสนเป็นค่าเยียวยา

        วันที่ 26 มี.ค.62 นางนันท์นภัส มุสิกพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 400,000 บาท ให้กับนางสาวน้ำทิพย์ ขาวสะอาด อายุ 47 ปี และครอบครัว อยู่บ้านเลขที่ 2/4 ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนสํานักงานประกันสังคม มาตรา 33 ขณะทำงาเป็นลูกจ้าง อบต.โดยมีสาเหตุมาจากอาการปวดศีรษะ-ปวดท้อง เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางสะพานจนแพทย์ ต้องตัดขา 2 ข้าง เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานมอบ ร่วมกับ ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบ นายชัยชาญ มูลมาก จ่าจังหวัดประจวบ นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบ นาย ศราวุธ จิระพิทักษ์กุล นายอำเภอบางสะพานน้อย นางสาวกอบกุล มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กําลังใจ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 400,000 บาท พร้อมกันนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบ ยังได้มอบถุงยังชีพกาชาดอีกจำนวน 2 ถุง พร้อมกับชุดเครื่องนอนซาติน อีก 1 ชุด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัวอีกด้วย

            ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวน้ำทิพย์ ขาวสะอาด ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางสะพาน ด้วยอาการปวดศีรษะ ปวดท้อง ต่อมา นางสาวน้ำทิพย์ ผู้ประกันตนมีอาการเส้นเลือดหดตัว แพทย์ตรวจพบเลือดไม่ไปเลี้ยงที่ปลายมือ และเท้า แขน-ขา ขาดเลือด เป็นผลจากการแพ้ยา แพทย์ต้องทำการรักษาโดยการตัดขาซ้ายเหนือเข่า และขาขวาใต้เข่า รวม 2 ข้าง เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จากนั้นผู้ประกันตนจึงได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้นำเรื่องหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ เห็นว่าการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 63(7) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 และตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 ประเภท 1 ความเสียหายสัมพันธ์กับการรักษาพยาบาล และไม่สัมพันธ์กับโรคที่เจ็บป่วย จำนวนเงิน 400,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!