ปทุมธานี-ปัญหาโรคตา ปัญหาร่วมของคนไทยและคนอาเซียน

ปทุมธานี-ปัญหาโรคตา ปัญหาร่วมของคนไทยและคนอาเซียน

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

        รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีได้กล่าวถึงปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ คนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ นอกจากจะต้องปลอดภัยจากโรคร้ายแรงแล้ว ยังต้องมีการมองเห็นที่ดีเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะผู้ได้รับรางวัลนักพัฒนาสุขภาพอาเซียนประจำปี 2562 เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีปัญหาโรคตาที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยและประชากรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้หลายโรค ที่สำคัญ อาทิเช่น
         1.ภาวะสายตาผิดปกติในเด็ก ทั้งสายตาสั้น สายตาเอียงและโรคตาขี้เกียจ เป็นปัญหาหลักที่พบสูงขึ้นหลายเท่าตัวในรอบสิบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเอเซีย ถึงขนาดมีการกล่าวว่า ปัจจุบัน(เกือบ)ทุกบ้านของคนไทยจะมีเด็กต้องใส่แว่นอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งปัญหานี้จะยิ่งพบมากขึ้นในสังคมเมืองและประเทศในเอเซียอื่นๆ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์และไต้หวัน สาเหตุของภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนอกจากเกิดจากสาเหตุทางกรรมพันธ์ุแล้วพฤติกรรมการใช้สายตาที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะสายตาสั้นและสายตาเอียงมากขึ้นและจะเป็นเร็วขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่ นอกจากการใช้สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตแล้วยังมีงานวิจัยพบว่าการที่เด็กใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องแคบๆตลอดเวลาจะมีผลทำให้เกิดภาวะสายตาผิดปกติมากขึ้น ในบางประเทศของเอเซียกระทรวงการศึกษานอกจากจะให้ความสำคัญกับปัญหาการติดมือถือของเด็กแล้ว ยังเริ่มกำหนดให้เด็กนักเรียนต้องมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยวันละ 90 นาทีเพื่อหวังลดปัญหาสายตาผิดปกติที่อาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นโรคตาขี้เกียจซึ่งเป็นความพิการถาวรต่อไปได้
             2.ปัญหาโรคตาของผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกและอาเซียนเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น โรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายจึงพบมากขึ้น สำหรับความเสื่อมของดวงตาโรคที่พบมากขึ้นในผู้สูงอายุที่สำคัญได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน และโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ(Age-related Macular Degeneration) ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุตาบอดที่สำคัญของคนไทยและประชากรอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาระบบสุขภาพและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคตาที่สำคัญสู่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จะช่วยลดความสูญเสียของดวงตาและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยและประชาชนในประเทศต่างๆของอาเซียนได้ นายแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าว.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!