ปทุมธานี-ปชช.ร่วมมุทิตาป.ธ.9

ปทุมธานี-ปชช.ร่วมมุทิตาป.ธ.9

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

ปชช.ร่วมมุทิตาป.ธ.9 พร้อมมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครู4จังหวัดชายแดนใต้เนื่องในวันสมาธิโลก

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบ ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 32 จำนวน 40 รูป, พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 16 จำนวน 129 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
           ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค อันดับ 1. พระมหากิตติคถณ สุธมโม วะดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร. อันดับ2. พระมหาฐิติ สิริวิโรจโน วัดชนะสงคราม 3.พระมหาปัญญา ปญฌาปชโชโต วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร. 4.พระมหาสุธน สุรเสโน วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 20 , พิธีถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 146 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 111 โดยงานบุญดังกล่าววัดพระธรรมกายจัดขึ้นเนื่องในวันสมาธิโลกเป็นประจำทุกปี
            ทั้งนี้ในการประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พ.ศ. 2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ทั้งนี้เพราะการทำสมาธิเป็นของสากล ดังนั้น องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจึงกำหนดเอาวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก เพื่อเป็นวันรวมใจของชาวพุทธและชาวโลก วันนี้เป็นวันดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกๆ คน ที่ได้วางภารกิจต่าง ๆ เพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน มาสร้างสันติสุข สันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลก โดยเฉพาะวันที่ 6 สิงหาคม เป็นวันสมาธิโลก คือ ทั่วโลกนานาชาติ นานาประเทศเขากำหนดเอาว่าวันนี้เป็นวันสมาธิโลก ชาวโลกทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดต่างก็รวมกัน เพื่อทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจ หรืออาจกล่าวได้ว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลก ซึ่งสันติภาพของโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มนุษย์ทุกคนในโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!