นครสวรรค์-บริจาคสร้าง สปร.

นครสวรรค์-บริจาคสร้าง สปร.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ เปิดเผยว่า จากการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อหารายได้สร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ ปรากฎว่ามีผู้ใจบุญร่วมบรจาคเงินสมทบหลายราย ได้แก่ รายที่ 1. นายจอน – นางเขียน คล้อยเชียงของ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ
          รายที่ 2. นางณัฐนันทพร ผึ้งสุข บริจาคเครื่องทำ OXYGEN มูลค่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ
         รายที่ 3. พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (คธาวุฒิ ยโสธโร) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เป็นตัวแทนหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม มอบหมายให้ นางวานิชชา ชาติชำนิ นำเงิน 200,000 บาท บริจาคสมทบทุน”พระธรรมสิงหบุราจารย์”
         รายที่ 4. นางวานิชชา– นายภานุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป นางพณิชญา แสงจันทร์ จากจังหวัดกาญจนบุรี นางดวงพร แก้วพนมพร จากจังหวัดเชียงใหม่ นางสุภัสสรา สายแสงจันทร์ จากจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม บริจาคเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)ทำห้องผ่าตัด โดยนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯเป็นผู้รับมอบ โดยคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ประสงค์จะทำห้องผ่าตัดถวายเป็นอาจริยบูชา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ชื่อห้องผ่าตัด“พระธรรมสิงหบุราจารย์” ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

          รายที่ 5. ครอบครัวอภิวัชร์ชานนท์ โมจิ ไดฟูกุ แม่กุหลาบ จังหวัดนครสวรรค์ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)โดย นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ
นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์. ประธานคณะกรรมการจัดหาทรายได้ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ร่วมบริจาคหลายราย มีรายได้เจ้ามาเรื่อยๆ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เพียงแห่งเดียวที่ต้องรับผิดขอบดูแลสุขภาพประชาชนกว่า 3 ล้านคน ในเขต นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเพิ่มเติมได้ทุกวัน ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โทร 056-219888

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!