นครสวรรค์-นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า พาปิ่นโต

นครสวรรค์-นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า พาปิ่นโต

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ้า พาปิ่นโต

         เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 1 มีนาคมนี้ ที่ลานหน้าอาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย มีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ อันเป็นการรณรงค์ใช้ของไทย ร่วมใจประหยัด สนับสนุนฝีมือคนไทย รวมทั้งเป็นการรักษาเอกลักษณ์ไทย หลายคนร่วมใจใช้ถุงผ้า เพื่อเป็นการประหยัด และรณรงค์งดใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้หลายคนยังพกพาปิ่นโตใส่อาหารมารับประทานที่โรงเรียน ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้นั้นเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการตอบสนองนโยบายของนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่แจ้งเรื่องขอความร่วมมือมายังโรงเรียนนครสวรรค์ โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนนครสวรรค์ยังได้ดำเนินการรณรงค์แยกขยะ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ทั้งยังมีโครงการ Paperless คือการงดใช้กระดาษในการออกคำสั่งต่างๆ หรือประกาศต่างๆของโรงเรียน ซึ่งใช้การส่งข้อความทางไลน์ ทางอินเตอร์เน็ทแทน อันเป็นการสื่อสารไร้สายที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนครสวรรค์ที่ว่า โรงเรียนนครสวรรค์ก้าวล้ำนำหน้าสู่สากล “Nakhonsawan School Exceeds The Universal Standard”


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!