นครสวรรค์-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

นครสวรรค์-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

อบต หนองเต่า ปากน้ำโพ ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ หวังให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข

          วันนี้ (12/03/62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถวิล เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ ปลัด อบต.หนองเต่า ประธานสภา อบต.สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันเกิดโครงการ”ผู้สูงอายุยุคใหม่ห่วงใยสุขภาพ ประจำปี 2562” พร้อมด้วยผู้สูงอายุ 60-70 ปีในตำบลหนองเต่า เพื่อมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีวิทยากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ มาให้ความรู้ทางวิชาการ และสัมมนาปัญหาสุขภาพร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน

          นายถวิล เปิดเผยว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉลับล่าสุด กำหนดให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ขยายโอกาสการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่ง อบต หนองเต่าเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจึงต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ต้องระสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัวและชุมชน ให้มีความพร้อมสามารถรับมือดูแลผู้สูงอายุได้ จึงต้องให้วิทยากรที่เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุมาให้ความรู้คนในชุมชน ให้ความรู้ผู้สูงอายุได้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
           ด้านนางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ เปิดเผยว่า ส่วนราชการต้องพัฒนาความพร้อมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ เพราะว่าผู้สูงอายุยังคงได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยตามวัยรวมทั้งผลของโรคเรื้อรัง ร่างกายเสื่อมถอยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จึงเป็นภาระของสังคมที่ต้อดูแลบุคคลกลุ่มนี้อย่างจริงจัง หากบรรดาผู้สูงอายุเข้าใจและหันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีความรู้มากขึ้น ภาวะของโรคต่างๆจะไม่รุนแรงเสื่อมถอยมากกว่าเดิม จะทำให้ชีวิตผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมเกิดคุณค่าสร้างประโยชน์ให้สังคมและอยู่ในสังคมอย่างมความสุขได้ทางหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!