นครสวรรค์-กอ.รมน. จัดสื่อมวลชนสัมพันธ์

นครสวรรค์-กอ.รมน. จัดสื่อมวลชนสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ชี้แจงบทบาทภารกิจและแนวทางขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคง สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคมนี้ ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อแถลงผลงานและชี้แจงสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายในพื้นที่
           โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า สื่อมวลชนเป็นผู้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อแจ้งความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่หลากหลายทั้งพื้นที่ป่าที่อาจมีผลกระทบจากน้ำหลากด้านฝั่งตะวันตก ส่วนพื้นที่ตะวันออกมีแหล่งรับน้ำสำคัญคือบึงบอระเพ็ด แม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน แต่ยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้งซึ่งต้องขอความร่วมมือสื่อให้ช่วยแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทราบด้วย ส่วนความมั่นคงของชาติทุกฝ่ายต้องร่วมกันป้องกันความขัดแย้งในสังคม จึงจะช่วยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
              นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงถึงผลและแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ส่งต่อไปยังเครือข่ายทั้งสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง
              พันเอกเกรียงชัย อนันตศานต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ที่ดูแลด้านความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งในภาวะปกติจะเป็นไปตามกฎหมายแต่หากมีสถานการณ์กระทบความมั่นคง กองทัพจะพิจารณาให้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นั้นๆเพื่อดูแลและควบคุม ส่วนในสถานการณ์โดยทั่วไปทหารมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตามเรื่องความมั่นคงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง พร้อมฝากให้ครอบครัวปลูกฝังแนวคิด อธิบายความ แยกแยะผิดชอบชั่วดีให้กับบุตรหลานในความรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่ความคุ้มกันที่ดีในด้านความมั่นคงของชาติ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!