นครปฐม-โครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯอบต.สระพัฒนา

นครปฐม-โครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯอบต.สระพัฒนา

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

        จังหวัดนครปฐมจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
         วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการดังกล่าวมาเป็นปีที่ 21 ซึ่งในปีนี้ได้ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยการสนับสนุนโครงการสลากการกุศล
       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน อีกทั้งการนำอาหารโดยจิตอาสาไปมอบให้แก่ผู้คนพิการและผู้สูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!