นครปฐม-เตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

นครปฐม-เตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวนครปฐม

จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

           วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อเตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้สระน้ำจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด โดยเตรียมจัดพิธีทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยในวันที่ 6 เมษายน เวลา 11.52 – 12.38 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำจันทร์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง พร้อมอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้นในวันที่ 8 เมษายน เวลา 17.20 – 22.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ และในวันที่ 9 เมษายน เวลา 12.00 น. พิธีเวียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์

            สำหรับ สระน้ำจันทร์ เดิมมีชื่อว่า สระบัว อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ในอดีตเคยมีซากโบราณสถาน สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่าของกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนบริเวณเมืองนครปฐมโบราณ และคาดว่าสระน้ำจันทร์เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ อีกทั้งเคยใช้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!