นครปฐม-เดินหน้ากำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอบางเลน

นครปฐม-เดินหน้ากำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอบางเลน

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดนครปฐม เดินหน้ากำจัดผักตบชวาในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยส่งเรือคลี่คลายเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

          วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ที่เคลื่อนตัวอัดแน่นบริเวณตอม่อสะพานวัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยส่งเรือคลี่คลายเป็นการเร่งด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มีการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน้าที่ดูแลแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบในแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา จนถึงอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 204 กิโลเมตร 2. กรมเจ้าท่า รับผิดชอบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำน้อยบางส่วน และ 3. กรมชลประทาน รับผิดชอบ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายโพธิ์พระยาขึ้นไป ซึ่งผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่นํ้าท่าจีนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ผ่านมาประมาณ 430,000 ตันต่อปี โดยปัจจุบัน กรมโยธาธิการมีเรือกำจัดผักตบอยู่ในแม่น้ำท่าจีนจำนวน 10 ลำ แยกเป็นเรือกำจัดแบบ สายพาน 7 ลำ แบ๊คโฮบนเรือพอนทูน 3 ลำ กำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 1,570 ตันต่อวัน

           จากข่าวผักตบชวาติดตอม่อสะพานที่สะพานสามพรานเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 62 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ย้ายเครื่องจักรเข้าเร่งแก้ไขปัญหา จำนวน 3 ลำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ลำ ร่วมดำเนินการบริเวณหน้าวัดบางช้างเหนือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผักตบชวาขยายตัวเป็นจำนวนมากในแม่น้ำท่าจีน ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดตั้งสถานีกั้นทุ่นดักผักตบชวา ในแม่น้ำท่าจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีสะพานบางไผ่นารถ 2. สถานีหน้าวัดบางช้างเหนือ 3. สถานีหน้าวัดเทียนดัด ซึ่งจากปัญหาอุปสรรคในการกั้นทุ่นตั้งสถานีในเขตอำเภอสามพราน ไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาแบบถาวรได้เนื่องจากเรือลากจูงวิ่งผ่าน รวมทั้งไม่สามารถกั้นทุ่นดักผักตบชวาได้ตลอดเวลา ประกอบกับการไหลขึ้น – ลง ของน้ำที่แรงพาผักตบชวาขึ้น – ลงตามกระแสน้ำไปด้วย ทำให้การทำงานล่าช้า และจากสภาพปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบัน ถ้าไม่มีการปล่อยผักตบชวาจากคลองสาขามาเพิ่มเติม คาดว่าจะสามารถแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติได้ประมาณกลางเดือนเมษายน 62 และจากการดำเนินการตั้งแต่ 17กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 62 สามารถกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนไปแล้วจำนวน 28,865 ตัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!