นครปฐม-มหกรรม วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลการตั้งครรภ์

นครปฐม-มหกรรม วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลการตั้งครรภ์

ภาพ/ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

                   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562

       ที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลการตั้งครรภ์ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถและส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศวิถีในวัยรุ่น
      นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ปี 2561 พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่เป็นคุณแม่วัยใส จำนวน 456 คน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไปของวัยรุ่นไทย โดยพบว่าอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ซึ่งปัญหาสำคัญที่ตามมา คือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น
     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของเพศวิถีในวัยรุ่น กิจกรรมเกมส์หรรษา การกล่าวสุนทรพจน์ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย ห่างไกลการตั้งครรภ์” การขับร้องเพลงฉ่อย “อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ อันไหนดีกว่ากัน” และการแสดงดนตรีสากล ซึ่งเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐมจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!