นครปฐม-ถวายราชสักการะฯพร้อมเปิดโครงการ101อาชีพ

นครปฐม-ถวายราชสักการะฯพร้อมเปิดโครงการ101อาชีพ

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

   ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเปิดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ
   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 พุทธศักราช 2562 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   โดยส่งเสริมประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง และประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดฝึกทักษะ 101 อาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
    โดย “10” เป็นตัวเลขแสดงลำดับของรัชกาล คือรัชกาลที่ 10 “1” คือศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนนำไปขยายผลและต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
    สำหรับจังหวัดนครปฐม โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม และและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี 101 คัน รวมทั้งการออกหน่วยบริการประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การสาธิตอาชีพจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!