นครนายก-วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

นครนายก-วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ 

 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย

     ที่เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายในงานได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร บริเวณแนวกำแพงสันคูเมืองเมืองโบราณดงละคร มีการเทศน์มหาชาติชาดก การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ที่หลากหลาย โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!