นครนายก-จัดงานแถลงข่าวเกษตรนครนายก

นครนายก-จัดงานแถลงข่าวเกษตรนครนายก

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่  

จังหวัดนครนายก  นายนิพนธ์วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 คนเข้าร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรนครนายกปี 2562 ในครั้งนี้


          นายพิชัย วงษ์บัวงาม กล่าวว่า จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผลและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่หลากหลายโดยได้กำหนดให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด งานเกษตรนครนายกปี 2562 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาการผลิตและการส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2562 ณบริเวณลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กวัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านกายภาพทางการเกษตร คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ของจังหวัดนครนายก ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของชาวนครยกมากขึ้น และเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรของจังหวัดนครนายกจนถึงกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน โดย ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ การประกวดผลผลิตและกิ่งพันธุ์มะยงชิดมะปรางหวาน การแข่งขันการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิต ทางด้านการเกษตร สินค้า วิสาหกิจชุมชน ผลผลิต ด้านการเกษตรอื่นๆ จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง การจำหน่ายสินค้า GI และจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เช่น น้ำมันพิช น้ำตาลทราย ไข่ไก่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก การแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมสาธิตอาชีพ ประกวดอาหารเมนูปลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกชิงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานเกษตรนครนายกปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2562 ณ ลายเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กวัน อ.เมือง จ.นครนายก การจัดงาน เกษตรนครนายกในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลผลิต มะยงชิดมะปรางหวานของดีนครนายกที่มีคุณภาพที่อยู่ตามชุมชนต่างๆมาแสดงและจำหน่าย จุดศูนย์กลางของจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง เลือกซื้อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง ทำให้พี่น้องเกษตรกรและเจ้าของผลผลิต มีโอกาสได้นำผลผลิต มาแสดงและจำหน่าย ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจโดยรวม ของเกษตรกร ทั้งนี้ยัออองเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ปรับปรุงพัฒนาการผลิตของตัวเองได้ เป็นอย่างดี ..

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!