ตาก-เปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ตาก-เปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ เปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน ออกหน่วยบริการประชาชน ณ.หอประชุมสำนักงาน อบต.คีรีราษฎร์

          เมื่อวันที่22มีนาคม2562 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.หอประชุม สนง.อบต.คีรีราษฎร์หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์

          โดย นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอำเภอพบพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อนำนโยบายของ กระทรวงทบวงกรมต่างๆไปที่แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ไปให้บริการในพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข และเพื่อให้ประชาชน ได้เกิดความศรัทธาต่อราชการอันส่งผลไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการกับประชาชน และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอำเภอพบพระ รับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย และบริการด้านสาธารณูปโภค โดยรวมมีนายชานน โชติคัคนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์ ผบ.ร้อย1433,เกษตรอำเภอพบพระ สาธารณสุขอำเภอพบพระ พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ ตชด ป่าไม้ ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านกำนัน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

         โดย.นายอำเภอพบพระ และหัวหน้ส่วนราชการ มอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน 50 ชุด และหน่วยงาน ต่างๆออกให้บริการพี่น้องประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!