ตาก-ร.ร.เทศบาลตำบลพบพระ​จัดนิทรรศการ​การเรียนประจำปี2562

ตาก-ร.ร.เทศบาลตำบลพบพระ​จัดนิทรรศการ​การเรียนประจำปี2562

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

ร.ร.เทศบาลตำบลพบพระ​จัดนิทรรศการ​การเรียนประจำปี2562

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระจัดกิจกรรม นิทรรศการการเรียนเรียนประจำปีการศึกษา 2562 นายภาณุวัฒน์ ประจวบดี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ ในทุกๆด้านที่ได้ทำการจัดการเรียนการสอนในปี 2561 ที่ผ่านมาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แสดงผลงานให้ผู้ปกครองและสาธารณะชนได้รับทราบและส่งเสริมให้เด้กนักเรียนได้แสดงความสามารถ มีนายเดชา แจ้งประสิทธฺ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน


            โดยมี นายเสาร์คำ ปัญญากุล รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นางกิตติวรา วิริยา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยกองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองร่วมพิธ๊เปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!