การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562(มีคลิป)

         วันที่ 25 เมษายน 2562 วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และกรมศิลปากร จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้งานศิลปะปูนปั้นเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย และมีผู้สืบสานงานช่างฝีมือแขนงนี้ต่อไป โดยในปีนี้มีการจัดทัศนศึกษาดูงานปูนปั้นและสัมมนาวิชาการเรื่อง “ศิลปะ ทวารวดี” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะทวารวดี มาเป็นวิทยาการในการถ่ายทอดความรู้ตลอดการศึกษาดูงาน ทั้งนี้การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2562 และตัดสินการประกวดในวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี และ อ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์

         สุดท้ายนี้ได้สัมภาษณ์1.รองศาสตราจารย์ภิญโญสุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติราชบัณฑิตและประธานกรรมการตัดสิน 2.คุณประทีปเลี่ยวไพรัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีพีไอโพลีนจำกัด(มหาชน) 3.อาจารย์วรพงษ์ อรุณเรืองผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!