กาญจนบุรี-เปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา)

กาญจนบุรี-เปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา)

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 เปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา)

          วันนี้ (19 มี.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา)” ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562
          โดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชายแดน (ไทย-เมียนมา) และ นางสาวปณิดา เอกผดุงพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสังขละบุรี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ
          ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้มีความคึกคัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ส่วนราชการและผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีระบบกฎเกณฑ์ยึดถือระบบการค้ำเสรีและประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณอำเภอสังขละบุรี และบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

           สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ OTOP/SMEs, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club , วิสาหกิจชุมชน และร้านค้าชุมชนในพื้นที่ จำนวน 100 คูหา และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงค่ำคืนทุกคืน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!