กาญจนบุรี-เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลา

กาญจนบุรี-เปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลา

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผู้ว่ากาญจน์ประธานเปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลา ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

           วันนี้ (2 เม.ย.62) เวลา 09.30 น. ที่ อาคารสุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานเปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และการร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสุขศาลาพระราชทานฯ และร่วมปลูกต้นไม้ โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการเปิดการให้บริการด้านสาธารณสุขของสุขศาลาฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข นายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัทริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ

             ด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ และพื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงมีพระราชดำริ ให้พัฒนาหน่วยพยาบาล ที่อยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล ให้เป็น “สุขศาลา” ให้เป็นที่พึ่ง ด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม โดยพระองค์ท่าน ทรงมีพระราชกระแส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้จัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสุขศาลาพระราชทาน โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


             โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ร่วมกับ อาสาสมัครของอำเภอสังขละบุรี ภาคเอกชนจากบริษัทริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และประชาชนในพื้นที่ งบประมาณในการก่อสร้าง ได้รับสนับสนุนจาก ข้าราชการ บริษัทห้างร้านเอกชน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนเงิน 1,409,472 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาทั้งระบบน้ำ ไฟฟ้า การสื่อสาร และเตรียมการรักษาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้บริการแก่ประชาชน จนแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2562 จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของสุขศาลาพระราชทานให้มีความเรียบร้อยเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม มากยิ่งขึ้น.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!