กาญจนบุรี-ร่วมทำกิจกรรม”AEROBIC SURASRI CAMP

กาญจนบุรี-ร่วมทำกิจกรรม”AEROBIC SURASRI CAMP

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 ผบ.พล.ร.9 นำทัพนายทหาร พร้อมแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ร่วมทำกิจกรรม”AEROBIC SURASRI CAMP ร่วมกับ ชมรมแอโรบิค ค่ายสุรสีห์ CLUB ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวสุขภาพแข็งแรง

        วันนี้(21 มีนาคม 2562) เวลา 17.15 น. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดลานเต้นแอโรบิคกองพลทหารราบที่ 9 ให้กับกำลังพลและครอบครัวค่ายสุรสีห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยมี พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (คนที่ 2), พันเอก รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (คนที่2 ) พันเอกวินิจ สว่างเนตรเสธนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ และ คณะนายทหารพร้อมด้วยคณะแม่บ้านค่ายสรสีห์ และครอบครัวค่ายสุรสีห์และสื่อมวลชนให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานสวนสาธารณะกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญนบุรี

         ต่อจากนั้นผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 ผู้ดำเนินโครงการได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการแอโรบิคในครั้งนี้ว่า ด้วย พลตรี ฐกัส หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย จึงได้ขอให้กำลังพลและครอบครัวภายในกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ได้มาร่วมกันออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับกำลังพลและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสามารถทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จึงได้ให้จัดสร้างลานแอโรบิคของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ขึ้น โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะกองพลทหารราบที่ 9 เป็นลานออกกำลังกายแอโรบิค เพื่อให้เกิดความหลากหลายในด้านการออกกำลังกายของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสุรสีห์
         การจัดลานแอโรบิคขึ้นที่กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จึงมีความสำคัญ 1.เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวค่ายสุรสีห์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยได้จัดให้มีการออกกำลังกายแอโรบิคขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 2.เพื่อลดภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคต่างๆ 3. เพื่อปรับปรุงบุคลิดภาพและแก้ไขความบกพร่องทางกาย 4.เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจงานในปัจจุบัน และ สุดท้าย 5.เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่กำลังพลและหมู่คณะเพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนพร้อมกับยังได้จัดตั้งชมรมแอโรบิคค่ายสุรสีห์ขึ้นเพื่อกำหนดให้มีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคในทุกๆวันของแต่ละสัปดาห์ในห่วงเวลา 17.00 น. – 18.00 น. ณ ลานสวนสาธารณะกองพลทหารราบที่ 9 ให้ประธานในพิธีทราบ


         หลังจากนั้น พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในการเปิดลานแอโรบิคกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ พร้อมกับร่วมออกกำลังกายในการเต้นแอโรบิคในครั้งนี้ร่วมกับกำลังพลและครอบครัวอย่างมีความสุขเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับกำลังพลและครอบครัวเพื่อสุขภาพแข็งแรงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!