กาญจนบุรี-พิธีลงนาม MOU เพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

กาญจนบุรี-พิธีลงนาม MOU เพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ภาพ/ข่าว:มานพ บุตรเนียม

 TMK กาญจน์ จัด MOUการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กับวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี หวังสร้างอนาคตสดใสให้นักเรียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งไม่อาจหาได้จากในตำราหรือห้องเรียน

         วันนี้ (2 เมษายน 2562) เวลา 10.30น. ที่ลานกิจกรรมชั้น1 ห้างสรรพสินค้าทีเอ็มเคกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธิ ภูละมุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรี และนางสาว ธัญชนก จินตนาธัญญชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กับบริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จำกัด โดยมี นางลัดดาแย้มสกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จำกัด นายพิพัฒน์ สรพรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จำกัด นายวรภพ ไพรวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายศาสตราวุฒิ  ชมชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา มี คณะครูอาจารย์ฯ นักเรียนนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ รวมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

          นางสาว ธัญชนก จินตนาธัญญชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ก็เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีพศึกษาสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่ออำนวยให้บริษัทเป็นศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ในสาขาวิชาที่บริษัทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูนักเรียนนักศึกษา ทั้งระบบทวิภาคีและฝึกงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนนักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานจริง ภายในบริษัทและตลอดจนฝึกอบรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งไม่อาจหาได้จากในตำราหรือห้องเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!