อยุธยา-ตร.สภ.ภาชี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและประชาชน

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์,นราเอก ตันศิริ              ต … อ่านเพิ่มเติม อยุธยา-ตร.สภ.ภาชี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและประชาชน