Tag: PEA

ร้อยเอ็ด-PEA สนับสนุนวัสดุไม่ได้ใช้งาน เพื่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องโทษเรือนจำ

admin- พฤษภาคม 10, 2023

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นา ... อ่านต่อ

ปทุมธานี-สบยช.ร่วมPEAลงMOUโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าSolar Rooftopช่วยลดภาระค่าไฟ

admin- เมษายน 24, 2023

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา วันที่ 24 เม.ย.2566 นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!