Tag: #(Green Day)

ตาก-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกวันพุธตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้

admin- กันยายน 30, 2020

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกวันพุธตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day)            วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพง ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!