Tag: อำเภอสองพี่น้อง

สุพรรณบุรี-ชาวนาร้องเรียนบ่อเลี้ยงกุ้งปล่อยน้ำเค็มน้ำกร่อยทิ้งลงคลอง

siameagle- พฤษภาคม 27, 2019

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-อาคม หลักคำ-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-ธีรพร ชูก้าน-นภดล แก้วเรือง   ชาวนา ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมตัว ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!