Tag: มาตรการป้องกันโควิด

ชลบุรี-ตรวจสอบแคมป์แรงงาน ตามมาตรการป้องกันโควิด

admin- กรกฎาคม 4, 2021

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี ฝ่ายความมั่นคงสัตหีบบูรณาการร่วม ทหารเรือ อบต. โรงพยาบาล ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบแคมป์แรงงาน ตามมาตรการป้องกันโควิด       ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!