Tag: ประเพณีรับบัว

สมุทรปราการ-เปิดงานรับบัวบางพลี ปี 63 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก

admin- ตุลาคม 1, 2020

ภาพ/ข่าว:สุรศักดิ์-อัญมณี คงสินธ์                           เปิดงานรับบัวบางพลี ปี 63 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ประชาชนมาร่วมงานอย่างคับคั่ง             ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!