Tag: ประเพณีบุญบั้งไฟ

ศรีสะเกษ-วอนรัฐบาลคลายล็อคผ่อนปรนการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

admin- มีนาคม 16, 2021

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข           กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟภาคอีสานวอนรัฐบาลคลายล็อคผ่อนปรนการจัดประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อขอฝน เพื่อกระตุ้นเศ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!