Tag: นิคมพัฒนา

ระยอง-เกษตรฯจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

admin- กุมภาพันธ์ 20, 2020

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี      เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่(Field Day​)​ประจำปี​ 2563​ มุ่งช่วยเหลือเ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!