Tag: นายอวยชัย จาตุรพันธ์

สมุทรสาคร-“ธนาธร”เคาะแล้วว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.

admin- ตุลาคม 16, 2020

ภาพ-ข่าว:ทรงพล/วีระเดช เกิงฝาก            จากการที่มีว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร หลายรายที่จะลงสมัครในนามคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกล จึงทำให้เกิดค ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!