Tag: นาง สุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม

siameagle- พฤษภาคม 16, 2019

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางล ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!