Tag: ท้องถิ่น

ระยอง-เพื่อนชุมชนMOUหนุนวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

admin- กุมภาพันธ์ 26, 2020

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี     เพื่อนชุมชนซึ่งเป็นรวมตัวของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ลงนาม MOU กับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โครงการธรรมศ ... อ่านต่อ

ระยอง-เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ รองรับ EEC

siameagle- พฤษภาคม 24, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี    เดินหน้า รับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรั ... อ่านต่อ

นครปฐม-จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

siameagle- พฤษภาคม 22, 2019

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อส่งเ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!