Tag: ตาก บริจาคโลหิต

ตาก-นายอำเภอพบพระ นำข้าราชการ-ทหาร ตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิต

siameagle- มิถุนายน 6, 2019

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ นายอำเภอพบพระ นำข้าราชการ-ทหาร ตำรวจ-เจ้าหน้าที่อำเภอพบพระ- ผู้ใหญ่บ้านกำนัน -ครูนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต          เมื่อวัน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!