Tag: #ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green

ประจวบคีรีขันธ์-เปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green”

admin- กันยายน 10, 2020

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย          ธ.ก.ส.ทับสะแก เปิด “ตลาดเกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส.Go Green” ปลอดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 100 เปอร์เซ็นต์           วันที่ 10 กันยายน ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!