Tag: ตชด.146

ประจวบคีรีขันธ์-ลวดหนามเอาไม่อยู่!พบจักรยานยนต์จอดซุกป่าชายแดน

admin- ตุลาคม 17, 2020

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ                     ลวดหนามเอาไม่อยู่!ตชด.146 ลาดตระเวนพบจักรยานยนต์จอดซุกป่าชายแดนเตรียมส่งขายพม่า                     เม ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!