Tag: #การอบรมการพยาบาล

อุบลราชธานี-มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมการพยาบาล

admin- กันยายน 7, 2020

ภาพ/ข่าว : กิตติภณ เรืองแสน  ม.อุบลฯ มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!