Category: โฆษณา

ชุมพร-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 3, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึันทั่วโลก ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาล ... อ่านต่อ

ชุมพร-โครงการชลประทานชุมพร ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 3, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง     การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้หวนกลับมาอีกครั้งเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่พบว่ามีก ... อ่านต่อ

ชุมพร-ทีมงานรถดั๊มพ์ ลูกกรมหลวง ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 3, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้หวนกลับมาอีกครั้งเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่พบว่าม ... อ่านต่อ

ชุมพร-สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 2, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง        การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้หวนกลับมาอีกครั้งเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ที่พบว่า ... อ่านต่อ

ชุมพร-สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 2, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึันทั่วโลก ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาล ... อ่านต่อ

ชุมพร-ผบก.ภ.จว.ชุมพร ส่งกำลังใจฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 2, 2021

ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง/บุญยัง เดชกิจ ขอบคุณภาพ:กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท ... อ่านต่อ

ชุมพร-สนง.ป่าไม้จังหวัดชุมพร ส่งกำลังใจทีมแพทย์ฝ่าวิกฤตโควิด-19

admin- มีนาคม 2, 2021

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง/บุญยัง เดชกิจ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้หวนกลับมาอีกครั้งเป็นการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ท ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!