Category: คนเด่น 77 จังหวัด

สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ มอบโล่รางวัลให้ “ดร.วันดี” ศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2562

siameagle- พฤศจิกายน 10, 2019

ภาพ/ข่าว:วีรพล จ้อยทองมูล        สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ มอบโล่รางวัลให้ "วันดี กุญชรยงคง จุลเจริญ" ศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2562 จากสารพัดผลงานเป็ ... อ่านต่อ

ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของจังหวัด

siameagle- ตุลาคม 30, 2019

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข    ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของจังหวัด         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท ... อ่านต่อ

ผู้จัดการฯเมาไม่ขับ..รับรางวัลจาก รมต.สนับสนุนภารกิจคุมประพฤติ

siameagle- กันยายน 6, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน / อรกัญญา หลิมสัมพันธ์ งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เ ... อ่านต่อ

สุพรรณบุรี-พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่น

siameagle- สิงหาคม 25, 2019

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-นิกร สิงห์พิมาตร์ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปีป ... อ่านต่อ

รักษาการคณบดีรับรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีดีเด่นปี 2562

siameagle- สิงหาคม 24, 2019

ภาพ/ข่าว:อนุชา แก้วคำมา  รักษาการคณบดีรับรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีดีเด่นปี 2562            เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมกอ ... อ่านต่อ

นครปฐม-ป.ป.ส.มอบโล่นายกฯประกาศเกียรติคุณหลวงพี่น้ำฝน

siameagle- กรกฎาคม 30, 2019

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม            ป.ป.ส.มอบโล่นายกฯประกาศเกียรติคุณหลวงพี่น้ำฝน ‘บุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562’ ระบุชัดเจนใ ... อ่านต่อ

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้สื่อข่าวประจวบได้รับการประทานรางวัลคชจักร

siameagle- กรกฎาคม 11, 2019

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)          รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชีวิตนักข่าว!ผู้สื่อข่าวประจวบได้รับการประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ(ร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!