สงขลา-ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนา ภาค 4

สงขลา-ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนา ภาค 4

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนา ภาค 4

          วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้เดินทางยังสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พูดคุยสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทกำลังพล ตลอดจนกล่าวขอบคุณ กำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลให้การต้อนรับ
          ต่อมาในช่วงบ่ายพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยได้พบปะกำลังพล ก่อนรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ลงนามในสมุดเยี่ยม และให้โอวาทกำลังพล พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ระดับหน่วยพัฒนาการเคลื่อน ก่อนพบปะเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ และปลูกต้นไม้ร่วมกัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!