อุบลราชธานี-นศ.คณะวิทย์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล Popular Vote ระดับประเทศ

อุบลราชธานี-นศ.คณะวิทย์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัล Popular Vote ระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ

นศ.คณะวิทย์ ม.อุบลฯ โชว์…ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” คว้ารางวัล Popular Vote ระดับประเทศ

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภริดา ปักปิ่น นางสาวบุษยารัตน์ สรรศรี นางสาววรรณภา แก้วนิล และ นางสาวศิริพร แก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” และได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000 บาท จากการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับโครงการ Smart Rubber Products Champion 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวด Start Up ด้านยางพารา จำนวน 20 ผลงาน ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในภาคเช้าเป็นการเสวนา “มองไปข้างหน้ากับอนาคตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม…เราจะทำได้ไหม ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง และในภาคบ่ายเป็นการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 จำนวน 20 ผลงาน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และปรากฏว่า ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” ทีมพาราโฟมบีท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้
          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวขึ้นสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!