เชียงใหม่-สั่งปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 ,8 และ 9 บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว 14 วัน

เชียงใหม่-สั่งปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 ,8 และ 9 บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว 14 วัน

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ควบคู่กับการประกาศให้ หมวดที่ 1- 6 และหมวดที่ 10 บ้านทุ่งข้าวพวง เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก

          วันนี้ (9 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวได้พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 145/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดคุ้มบ้าน หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้ กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
          พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 33 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก โดยให้หมวดที่ 1-6 และหมวดที่ 10 ของบ้านทุ่งข้าวพวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 22 กันยายน 2564 พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และขอให้ประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ
          ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว โดยนายอำเภอเชียงดาว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!