ตาก-เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจาก Foam (No Foam)”

ตาก-เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจาก Foam (No Foam)”

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            นายก อบต.แม่ปะ มอบหมายเลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจาก Foam (No Foam)” ประจำปี พ.ศ. 2563

              วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้มอบหมายให้นายวิเชียร ปวงคำมา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมด้วย นายประสาน มั่นมาก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และนางสาวปาริชาติ ดำดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรผู้ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและมีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจาก Foam (No Foam)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายกริชชัย ศิลปะรายะ ท้องถิ่นจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและมีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจาก Foam (No Foam)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน 95 แห่ง ดังนี้

1. มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายอำเภอ จำนวน ๙ แห่ง
2. มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการประจำจังหวัดตาก จำนวน ๑๘ แห่ง
3. มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖๘ แห่ง
นอกจากนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง ด้านการศึกษา
2. เทศบาลนครแม่สอด ด้านสาธารณสุข
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
4. เทศบาลตำบลวังเจ้า ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!