กำแพงเพชร​-สัมมนาโครงการแผนพัฒนาและบริหารจัด​การน้ำอย่างยั่งยืน

กำแพงเพชร​-สัมมนาโครงการแผนพัฒนาและบริหารจัด​การน้ำอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:นพดล กำแพงเพชร

ตำบลปางมะค่ากำแพงเพชร​ สัมมนาโครงการแผนพัฒนาและบริหารจัด​การน้ำอย่างยั่งยืน

              เมื่อเวลา​09.00น.วันที่ 19 กันยายน 2563 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่​ 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ สัมมนาของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และพบปะพูดคุยกับประชาชนในตำบลปางมะค่า

               โดยมี นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดพแพงเพชร​ กล่าวต้อนรับพร้อมกับรายงานสภาพพื้นที่ในอำเภอขาณุวรลักษบุรี มีวิทยากร จำนวน 5 ท่าน เดินทางมาให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในตำบลปางมะค่า นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ดร.ประภัสร์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสน์คุณ นายวรพันธุ์ อ่อนคง กรรมการศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน และนางสาวกุลธิดา วีรตานนท์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากรการให้ความรู้ในการนำเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามโครงการดังกล่าว โดย นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ได้พูดคุยกับประชาชนตำบลปางมะค่า ในการพัฒนาตำบลปางมะค่าตามแนวทางนโยบายฯ โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่าประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีตำบลปางมะค่า ประธานคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมการสัมมนาฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมมอบของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้โชคดีได้รับมอบรางวัลพัดลม โดยมี นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า นายวิชัย พรกระแส ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร และนางวิชดา สังเกตุ ปลัดเทศบาลเมืองปางมะค่า เป็นผู้มอบรางวัลพัดลม จำนวน 5 รางวัล ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ที่อาคารเอนกประสงค์ แก่งเกาะใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!